05436049978 Efeler Mahallesi 1398 Sokak Efendi İşhanı No:1/9 Yenihisar Sürücü Kursu Didim/Aydın 09:00 – 17:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

Dış kanamada, ilk yapılacak işlem olan yara üzerine parmakla basınç uygulamadaki amacımız aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek

B ) Yaranın mikrop kapmasını engellemek

C ) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak

D ) Yaralı bölgesinin sıcaklığını korumak

Baş derisinde, kanama noktasına gelen kanı azaltmak bölgeye basınç yapılır?

A ) Şakak kemiği üzerine

B ) Köprücük kemiği arka iç kısmına

C ) Koltuk altına

D ) Enseye

Trafiğe çıkarılacak araçlar üzerinde ve uygun durumda bulundurulması zorunlu olan belge ve plakalar aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Gümrük giriş belgesi ve tescil plakaları

B ) Araç işletme belgesi ve tescil plakaları

C ) Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakaları

D ) İmalat belgesi ve araç tanıtma plakaları

Isıtma ve havalandırma sistemlerinin kontrolü nasıl yapılmalıdır?

A ) Bir kaç dakika çalıştırılarak kontrol edilir.

B ) Kumanda düğmesinin yeri öğrenilir.

C ) Otobüsün her tarafını ısındığından ve havalandığından emin olunur.

D ) Hepsi

Araç düz yolda normal hızla seyrederken bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vites kutusu (şanzıman) arızalıdır

B ) Şaft (kardan mili ) arızalıdır

C ) Lastiklerin hava basıncı eşittir

D ) On lastiklerin hava basıncı eşit değildir

Araç içerisindeki yolcu sayısı veya yükün art- ması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

A ) Frenleme mesafesi uzar

B ) Frenleme mesafesi kısalır

C ) Lastik basıncı artar

D ) Yakıt tasarrufu artar

Trafik kazası geçiren kişiler: I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) I. doğru, II. yanlış

B ) I. yanlış, II. doğru

C ) Her ikisi de doğru

D ) Her ikisi de yanlış

Bireyin kişiliğinin gelişmesinde hangisi dış faktörlere örnek gösterilemez?

A ) Eğitim

B ) İletişim

C ) Öğrenme

D ) Kalıtım

Aşağıdakilerden hangisi yağlama sistemi elemanıdır?

A ) Yağ pompası

B ) Su pompası

C ) Vantilatör

D ) Termostat

Donmaya maruz kalan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Serin bir ortamda uyutulur

B ) Sıcak bir ortamda masaj yapılır

C ) Soğuk içecek verilir

D ) Uyuması engellenir

Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

A ) 30

B ) 40

C ) 50

D ) 60

Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine olay yerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A ) Temiz, soğuk ve ıslak sargı bezi ile yara yeri örtülür

B ) Yanık yara yeri tentürdiyotlu pamukla kapatılır

C ) Temiz, sıcak ve ıslak sargı bezi ile yara yeri örtülür

D ) Yanık yara yeri oksijenli su ile yıkanır


Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Depodaki yakıtın azalması

B ) Yağ seviyesinin azalması

C ) Fren hidroliğinin eksilmesi

D ) Radyatörde antifrizin olmaması

Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

A ) Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi

B ) Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması

C ) El, kol ve bacaklarının bağlanması

D ) Şekerli içecekler içirilmesi

Banket için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Tırmanma şeridi olduğu

B ) Zorunlu hallerde taşıtlarca da kullanılabileceği

C ) Ağır taşıtların kullanımı için ayrıldığı

D ) İki yol arasında ayırıcı olduğu

Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıya ne denir?

A ) Alt geçit

B ) Hemzemin geçit

C ) Üst geçit

D ) Özel geçit

Ticari araç sürücüsü aşağıdaki “iş öncesi hazırlık aşa- malarından” hangisini yapmak zorunda değildir?

A ) Günlük hava ve yol koşullarına göre sefer ve zaman planlaması yapar.

B ) Eksik olan malzemenin temini için ilgili kişi veya birim- leri bilgilendirir.

C ) İş süreci içerisinde kullanılacak araç, gereç, ekipman ve yedek malzemeleri (vantilatör kayışı, kompresör hortu- mu vb.) ilgili talimatlar doğrultusunda kontrol eder.

D ) Araca yüklenen eşyayı ambalajlarından çıkartıp tek tek kontrol eder.

Hangisi Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışında- dır?

A ) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri

B ) Yolcu terminalleri

C ) Taşıma işleri komisyoncuları

D ) Resmi taşıtlar

Bir sürücü iş öncesi hazırlıklarında nelere dik- kat etmelidir?

A ) Araçta bulundurulması zorunlu olan belgelerin eksiksiz ve tam olduğuna

B ) Araçta bulundurulması zorunlu teçhizatların eksiksiz ve tam olduğuna

C ) Araca binmeden lastik hava basıncını kontrol eder

D ) Hepsi

Hangi durumlarda kazazedenin sedyesiz ve oturarak taşınmasında tehlike yoktur?

A ) Bacak kemiği kırıklarında

B ) Kalça kemiği kırıklarında

C ) Kaburga kemiği kırıklarında

D ) Omurga kemiği kırıklarında

Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?

A ) Okul taşıtını geçmemelidir.

B ) Dikkatli ve yavaş geçmelidir.

C ) Diğer sürücüleri uyarmalıdır.

D ) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?

A ) Kol ve bacak kırıkları

B ) Solunum yolunun yabancı cisimlerle tıkanması

C ) Kaburga kemiklerinin kırık olması

D ) Suda boğulma

Gece güvenli sürüş için hangisi yapılmalıdır?

A ) Normal şartlarda farlar ile birlikte sis lambaları da yakılmalıdır

B ) Karşıdan gelen sürücünün gözünü rahatsız etmemek için kısa farlara geçilmelidir

C ) Yerleşim birimleri içinde sadece park ışıkları ile gidilmelidir.

D ) Plaka ve arka stop ışıkları yüklerle kapanmışsa kırmızı bez asılmalıdır.

Aracın sinyal lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Konjektör arızalıdır

B ) Alternatör arızalıdır

C ) Bujiler arızalıdır

D ) Flâşör arızalıdır

Karayolları Trafik Kanununa göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur?

A ) İçişleri Bakanlığı

B ) Sağlık Bakanlığı

C ) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

D ) Dışişleri Bakanlığı

Araçların durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılması için kullanılan açık veya kapalı alana ne denir?

A ) Park yeri

B ) Kavşak

C ) ) Durak

D ) Sığınma cebi

Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

A ) Aracın tüm lastiklerine

B ) Aracın ön lastiklerine

C ) Motordan hareket eden çekici yöndeki lastiklere

D ) Motordan hareket almayan lastiklere

Motor çalışırken yağ göstergesi basınç göstermiyorsa arıza aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Radyatörde su yoktur

B ) Karbüratöre benzin gelmiyordur

C ) Karterde yağ kalmamıştır

D ) Depoda benzin yoktur

Motorlarda dört zamanın oluşum sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Emme - Ateşleme - Egsoz - Sıkıştırma

B ) Emme - Egsoz - Ateşleme - Sıkıştırma

C ) Egsoz - Emme - Sıkıştırma - Ateşleme

D ) Emme - Sıkıştırma - Ateşleme - Egsoz

Fan motoru çalıştığı hâlde motor suyunun soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Araç lastiklerinin havası fazladır.

B ) Radyatör petekleri tıkanmıştır.

C ) Soğutma sisteminde termostat yoktur.

D ) Soğutma suyunda antifriz vardır.

Aşağıdakilerden hangisinde algının tanımı tam olarak verilmiştir?

A ) Kulağımızın bir sesi duyması

B ) Gözlerimizin yoldaki trafik tabelasını görmesi

C ) Duyu organları ile beynimize iletilen uyaranların anlam- landırılması

D ) Yoldaki kasisleri fark etmemiz

Aşağıdakilerden hangisi kafa içi yaralanmasının belirtilerindendir?

A ) Bulantı, kusma

B ) Boyunda şişme

C ) Nabızın güçlü atması (kolay hissedilmesi)

D ) Öksürme ile gelen köpüklü kan

Millî Eğitim Bakanlığının teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına verdiği belge aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sürücü belgesi

B ) Araç tescil belgesi

C ) Motorlu araç trafik belgesi

D ) Motorlu taşıt sürücü sertifikası

Bayılma sonucu bilinci kaybolmuş insana solunum yolunun tıkanmaması için aşağıdakilerden hangi pozisyon verilir?

A ) Oturuş

B ) Yüzü koyun yatış

C ) Sabit yan yatış

D ) Sırt üstü yatış

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın görevi değildir?

A ) Trafik kazalarıyla ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini vermek

B ) Karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak

C ) Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemek

D ) Her ilde trafik kazaları için ambülâns bulundurmak

Araçlarda lastik kontrolü ne zaman yapılmalıdır?

A ) Ayda bir

B ) Araca binmeden evvel

C ) Her akşam

D ) Her hafta

Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

Çok şeritli yollarda, gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki hangi hallerde kullanılabilir?

A ) Azami hızla seyredilmesi halinde

B ) Sadece dönme ve geçme hallerinde

C ) Arkadan gelen araç olmaması halinde

D ) Arkadan gelenlerin yavaş seyretmeleri halinde

Dizel motorlarında yanma aşağıdaki parçalardan hangisi ile gerçekleştirilir?

A ) Enjektör ile

B ) Karbüratör ile

C ) Endüksiyon bobini ile

D ) Buji ile

Burkulma ve çıkıklarda ilk yardım uygulanırken hastanın üstünü örterek vücut sıcaklığını korumanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Soğuk almasını önlemek

B ) Solunumun rahat yapılmasını sağlamak

C ) Ağrı sonucu oluşacak şoku önlemeye yardımcı olmak

D ) Rahat etmesini sağlamak

Aşağıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt hangisidir? • İlk yardım çantası , • Reflektör • Yangın söndürme cihazı

A ) Otobüs

B ) Kamyon

C ) Kamyonet

D ) Lastik tekerlekli traktör

Bak - dinle - hisset yönteminde “hisset” ne anlama gelir?

A ) Kazazedenin vücudundaki kırıkların hissedilmesi

B ) Kazazedenin soluğunun yanağa gelip gelmediğinin hissedilmesi

C ) Yolun kaygan olup olmadığının hissedilmesi

D ) Etrafta yanıcı madde olup olmadığının hissedilmesi

Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir?

A ) Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması

B ) Dönemeçlere girerken hızın artırılması

C ) Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması

D ) Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi

Burkulmalar için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A ) Burkulan bölge üzerine sıcak tatbik edilir

B ) Burkulan bölge üzerine soğuk tatbik edilir

C ) Burkulan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur

D ) Burkulan bölgeye sıcak masaj yapılır

Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir Ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoluna bölünmüş kara yolu denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar bölünmüş kara yolunda bulunmaktadır?

A )

B )

C )

D )

Araçta, yakıt ikmali yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Motor tam gazda çalıştırılır

B ) Motor yarım gazda çalıştırılır

C ) Motor stop edilir

D ) Motor rölantide çalıştırılır

I. Şarj II. ABS III. Yağ basıncı Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

A ) Yalnız III

B ) I ve II.

C ) I ve III.

D ) II ve III.


Şekildeki trafik işaret levhası görülünce ne yapılır?

A ) Hız artırılır, geçme yasağına uyulur

B ) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur

C ) Hız sabit tutulur,geçme yasağına uyulur

D ) Yolda heyelan olup olmadığına bakılır

Vites değiştirirken ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren pedalına tam basılmamıştır

B ) Gaz pedalına tam basılmamıştır

C ) Debriyaj pedalına tam basılmamıştır

D ) Jigle düğmesi çekilmemiştir

Kanamayı durdurmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

A ) Kanayan bölgeye baskı uygulamak

B ) Kanayan bölgeyi hafifçe sallamak

C ) Kanayan bölge kol ve bacaklarda ise kalp düzeyinden yukarıya kaldırmak

D ) Turnike uygulamak
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?