05436049978 Efeler Mahallesi 1398 Sokak Efendi İşhanı No:1/9 Yenihisar Sürücü Kursu Didim/Aydın 09:00 – 17:00
IMG-LOGO
Soru : 1 / 50
Soru Türü
Kalan Süre : 55:44

I. Araç lastiği seçimi II. Çevre ve iklim koşulları III. Fren sistemi performansı Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Distribütörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ateşleme sırasına göre silindirlere yağ dağıtmak

B ) Eksoz gazının çıkışını sağlamak

C ) Ateşleme sırasına göre bujilere elektrik dağıtmak

D ) Ateşleme sırasına göre bujilere benzin dağıtmak

Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yolcu taşınabilmesi kuralı hangisidir?

A ) Araçta, yolcuların iniş ve binişlerini düzenleyen bir kişi bulundurulur

B ) Yere oturmaları sağlanır

C ) Aracın kasasından sıkı tutunmaları sağlanır

D ) Aracın kasasından sıkı tutunmaları sağlanır

hangisi aktarma organının bir elemanıdır?

A ) Krank mili

B ) Kam mili

C ) Supap

D ) Şaft

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

A ) Sigara izmaritlerinin araç dışına atılması

B ) Motor yağı, asit vb. maddelerin toprağa dökülmesi

C ) Dökülecek, tozacak ve taşacak şekilde yük taşınması

D ) Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması

Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?

A ) Triger kayışının

B ) Volan dişlisinin

C ) Endüksiyon bobininin

D ) Marş dişlisinin


Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

A ) Bisiklet yolunu kullanması

B ) Yayaları ikaz ederek bekletmesi

C ) Sol şeride geçip yoluna devam etmesi

D ) Bu bölgede azami 30 kilometre/saat hızla gitmesi

İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alana ne denir?

A ) Park yeri

B ) Sığınma cebi

C ) Manevra yeri

D ) Kavşak

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

A ) Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması

B ) Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması

C ) Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi

D ) Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’ na göre ti- cari belge niteliğinde değildir?

A ) Sevk irsaliyesi

B ) İrsaliyeli fatura

C ) Taşıma irsaliyesi

D ) Hisse senedi

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir?

A ) Okul geçidi

B ) Geçiş hakkı

C ) Yaya geçidi

D ) Geçiş üstünlüğü

Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu ile turizm taşımacılığı yapacak araçlar kaç yaşından büyük olamazlar?

A ) 7

B ) 8

C ) 10

D ) 12

Araç kornaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A ) a) Ses tonu sabit olmalıdır

B ) Korkutmadan uyarmalıdır

C ) Çok sesli değişik amaçlı olmalıdır

D ) Rahatsız etmeden uyarmalıdır

Aşağıdakilerden hangisinin doğru kullanılması halinde yakıt tasarrufu sağlanır?

A ) Kriko

B ) Radyo

C ) Reflektör

D ) Harita ve kroki

Motor ısısının aniden yükselmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vantilatör kayışı çok gergindir

B ) Vantilatör kayışı kopmuştur

C ) Distribütör arızalıdır

D ) Bujiler arızalıdır

Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A ) Araç uzunluğunun üç katı kadar

B ) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

C ) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

D ) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

Kışın akümülatörün donmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A ) Akümülatörün içerisine saf su konur

B ) Akümülatörün içerisine antifriz konur

C ) Akümülatör tam şarj ettirilir

D ) Akümülatör yarım şarj ettirilir

Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan birisi değildir?

A ) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sa- hip olmaları,

B ) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları,

C ) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almış olmaları

D ) 68 yaşından gün almamış olmaları

Aşağıdakilerden hangisinin turnike uygulama malzemesi olarak kullanılması tercih edilmelidir?

A ) 50 cm uzunluğunda ince kablo

B ) 50 cm uzunluğunda ince kablo

C ) 50 cm uzunluğunda ince iplik

D ) 5-6 cm genişliğinde metal malzeme

Araçta sigortalardan biri atmış ise yerine ne tip sigorta takılır?

A ) Aynı büyüklükte sigorta

B ) Tel sarılmış sigorta

C ) Sigara kâğıdı sarılmış sigorta

D ) Aynı amperde sigorta

Belediye sınırları içinde, karayolunu etkileyecek yapım çalışmaları için aşağıdakilerin hangisinden izin alınması gerekir?

A ) İl Trafik Komisyonundan

B ) Belediye Başkanlığından

C ) Defterdarlıktan

D ) Milli Eğitim Müdürlüğünden

Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişinizi nasıl haber verirsiniz?

A ) Bir kaç defa selektör yaparak

B ) Bir kaç defa korna çalarak

C ) Acil uyarı ışıkları yakılarak

D ) Dönüş ışıklarını yakılarak

Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A ) Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek

B ) Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek

C ) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek

D ) Başka araç tarafından geçilmiyor olmak


Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A ) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu

B ) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığı

C ) Bütün yasakların sona erdiğini

D ) Duraklama ve park etme yasağını

Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir?

A ) Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması

B ) Yakıt tüketiminin azaltılması

C ) Araç içi nem oranının ayarlanması

D ) Hava sirkülâsyonunun sağlanması

Su ile soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Karbüratör

B ) Alternatör

C ) Hararet (ısı) göstergesi

D ) Dinamo


Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A ) I. Şaft - II. Diferansiyel - III. Aks

B ) I. Şaft - II. Aks - III. Diferansiyel

C ) I. Aks - II. Diferansiyel - III. Şaft

D ) I. Diferansiyel - II. Aks - III. Şaft

Araç bakımının zamanında ve uygun şekil- de yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

A ) Yakıt tasarrufuna

B ) Hız sınırlarının aşılmasına

C ) Yakıt tüketiminin artmasına

D ) Trafik yoğunluğunun azalmasına

Suriye ile bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşagıdakilerden hangisidir?

A ) Dere köy

B ) Esen dere

C ) Kapı köy

D ) Cilvegözü

Fren pedalına basıldığında, fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fren hidroliği fazladır

B ) Fren sisteminde hava vardır

C ) Fren balataları yağlanmıştır

D ) Yanmayan lambanın ampulü yanmıştır

I. Ani hızlanmalar yapılması II. Araç lastiklerinin eskimesi III. Hava filtresinin değiştirilmesi Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Araçta kaç adet üçgen reflektör bulunur?

A ) 1

B ) 2

C ) 3

D ) 4

Devamlı olarak çizilmiş yol çizgisi neyi belirtir?

A ) Sağ şeritten gidilemeyeceğini

B ) Hiçbir sebeple durulamayacağını

C ) Öndeki araçların geçilemeyeceğini

D ) Sağ bankette durulamayacağını

Yakıt içerisinde toz, su, pislik varsa motor nasıl çalışır?

A ) Düzenli çalışır

B ) Düzensiz, tekleyerek çalışır

C ) Zengin karışımla çalışır

D ) Yağ yakar

Aşağıdakilerden hangisi doku veya organ bağışı yapabilir?

A ) Şeker hastalığı geçirmiş olanlar

B ) Kanserli hastalar

C ) Ağır iltihabi hastalıklı olanlar

D ) Bölgesel kemik sakatlığı olanlar

Desibel ne ölçüsü birimidir?

A ) Elektrik ölçüsü

B ) Kalp basıncı

C ) Ses

D ) Titreşim

Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun, bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılmasıyla meydana gelen karayoluna ne denir?

A ) Tek yönlü karayolu

B ) İki yönlü karayolu

C ) Çok yönlü karayolu

D ) Bölünmüş karayolu

Üç şeritli ve iki yönlü yollarda hangi şeridin kullanılması yasaktır?

A ) En sağdakinin

B ) En soldakinin

C ) Ortadakinin

D ) En soldakiyle sağdakinin

Diz ile ayak arasındaki kemikler kırıldığında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

A ) Topuktan dize

B ) Topuktan kalçaya

C ) Dizden kalçaya

D ) Topuktan koltuk altına

Aşağıdakilerden hangisi çevrenin korunması için alınacak tedbirlerden biri değildir?

A ) Küçük silindir hacimli otomobil kullanılması

B ) Aynı güçte olan taşıtlardan hafif olanın tercih edilmesi

C ) Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun durdurulması

D ) Yürüyerek gidilebilecek yere herhangi bir araçla gidilmesi

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yerleri dışında tehlikeli madde taşıyan taşıtlarla, motorlu bisikletler ve özel izinle karayoluna çıkan araçlar için azami hız saatte kaç kilometredir?

A ) 5

B ) 40

C ) 45

D ) 50

Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kusmayı sağlamak

B ) Hava yolunu açmak

C ) Kalp masajı yapmak

D ) Bilinci değerlendirmek

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

A ) Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı

B ) Hızını sabit tutmalı, kontrollü bir şekilde geçmeli

C ) Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli

D ) Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli

Araca yüklenen yükün, ağırlık ve yüksekliği arttıkça aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A ) Aracın Bakımını yaparken kolaylık sağlar.

B ) Yakıt tasarrufunu artırır

C ) Viraj ve viyadüklerde kontrolün zayıflamasına sebep olur

D ) Kapı kilitlerine arızaya sebep olur

Ağızdan ağza suni solunum yaptırılacak olan hastaya ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Solunumu uyarmak için göğsüne yumruk vurmak

B ) Suni solunum başlamadan 5 dakika sırtüstü yatırmak

C ) Kazazedenin soluk yolunu açmak için çene göğüsten uzaklaştırılır

D ) Kazazedenin soluk yolunu açmak için çene göğse yaklaştırılır

Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Aracın maksimum hızının artmasına

B ) Lastiklerin daha çabuk aşınmasına

C ) Fren sisteminin arızalanmasına

D ) Yakıt tüketiminin azalmasına

Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

A ) Şok

B ) Yara

C ) Koma

D ) Tıkanma

Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A ) Temiz hava almasını sağlamak

B ) Temiz hava almasını sağlamak

C ) Soğuk içecekler içirmek

D ) Duyu organlarını dikkatlice uyarmak

I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

A ) Yalnız I

B ) I ve II.

C ) II ve III.

D ) I, II ve III.

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı’nın görevi değildir?

A ) Trafik kazalarıyla ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini vermek

B ) Karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak

C ) Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemek

D ) Her ilde trafik kazaları için ambülâns bulundurmak
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
  
7) 
  
8) 
  
9) 
  
10) 
  
11) 
  
12) 
  
13) 
  
14) 
  
15) 
  
16) 
  
17) 
  
18) 
  
19) 
  
20) 
  
21) 
  
22) 
  
23) 
  
24) 
  
25) 
  
26) 
  
27) 
  
28) 
  
29) 
  
30) 
  
31) 
  
32) 
  
33) 
  
34) 
  
35) 
  
36) 
  
37) 
  
38) 
  
39) 
  
40) 
  
41) 
  
42) 
  
43) 
  
44) 
  
45) 
  
46) 
  
47) 
  
48) 
  
49) 
  
50) 
  
Kurs Taksidinizi Kredi Kartı ile Hemen Ödemek İster misiniz ?